,

Battery 3.7v 3100mAh – Pack podstawowy – HAICOM – HI-BL5C


Battery 3.7v 3100mAh – Pack podstawowy – HAICOM – HI-BL5C 2
* 1 Bateria 3.7v 3100mAh (HI-BL5C 2) Haicom

SKU: HI-BL5C 2 Kategorie: ,