Jak kontrolować mojego partnera? Użyj dyktafonów Leave a comment

Jak kontrolować mojego partnera?
Użyj dyktafonów